+3165246895
info@afacup.com

Reglementen.

Het toernooi staat in het teken van het bijeenbrengen van zoveel mogelijk mensen met verschillende culturele achtergronden door middel van het organiseren van culturele en sportieve activiteiten en/of evenement. Wij gaan er dus van uit dat jullie elkaar met respect behandelen en in het teken van Fair Play voetballen.
Onderstaand de spelregels van de AFA Cup. Het bestuur en de toernooicommissie van de AFA Cup gaan er van uit dat alle coaches en spelers volledig op de hoogte zijn
van en instemmen met dit reglement.Always Fair Play!

Fanatiek spelen mag, onsportief spelen niet! Dus:

 • Géén commentaar op de scheidsrechters
 • Géén onsportief spel
 • Niet schelden op elkaar of de tegenstander
 • Gedraag je zowel op als rond het veld sportief
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht
 • Het dragen van ons polsbanje is verplicht

ALGEMEEN

 • Het toernooireglement van de AFA Cup is van toepassing op deelname van alle teams.
 • Afwijkingen van het toernooireglement zijn bindend indien en voor zover de organisatie van de AFA Cup zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

INSCHRIJFPROCEDURE

 • Inschrijven voor de AFA Cup is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarden van het toernooireglement van de AFA Cup.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 250,- per team (inclusief servicekosten). Voor dit bedrag kan één team deelnemen aan de AFA Cup.
  De inschrijving is pas compleet als;
  a> Het inschrijfformulier online of per mail ingevuld is en ontvangen door de AFA Cup.
  b>
  Het inschrijfgeld is bijgeschreven op rekening van de AFA Cup.
  c> Bank details: Stichting AFA Cup - IBAN: NL97RABO0313422478 + (naam Coach + naam Team)
 • Inschrijven is mogelijk tot en met 31 mei 2022 tot 22:00 uur.
 • Het annuleren van de inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 25 mei 2022 tot 22:00 uur. Het inschrijfgeld wordt dan geretourneerd.
  (Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk)
 • Zodra het toernooi vol is, is aanmelden voor de reservelijst van de AFA Cup mogelijk via info@afacup.nl. Indien teams onverhoopt uitvallen en/of
  zich uitschrijven, dan worden teams van de reservelijst hier chronologisch op basis van de inschrijfdatum van op de hoogte gebracht.
 • Door middel van de inschrijving van de AFA Cup verklaart het deelnemende team zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van het toernooireglement
  van de AFA Cup.

AFA CUP (Seniorentoernooi)

 • Het AFA Cup senioren toernooi vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022 bij SV A.R.C. op Sportpark Zegersloot.
 • Het toernooi bied plaats aan maximaal 32 senioren teams.
 • Alle senioren teams bestaan uit minimaal 15 en maximaal 17 spelers.
 • Alle spelers dienen op de dag van het toernooi de leeftijd van (minimaal) 17 jaar bereikt te hebben.
 • We spelen 11 Vs 11 op een heel veld.
 • Wedstrijdduur is 1x 20min en er word niet van speelhelft gewisseld.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.
 • Deelname aan de AFA Cup is vrijwillig en geheel op eigen risico.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om teams, zowel voorafgaand aan- als tijdens het toernooi, uit te sluiten.

DE COACH

 • De coach is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers.
 • De coach is samen met de spelers verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters.
 • Alleen de coach kan gedurende het toernooi contact opnemen met de organisatie en de wedstrijdleiding over het verloop van het toernooi.
  Cliff Malhotra (0652468953) of Mukesh Sharma (0634341164)
 • De coach moet ten alle tijden een aanspreekpunt zijn voor de organisatie.
 • Coach, spelers en supporters dienen altijd de instructies van de medewerkers/vrijwilligers van de stichting AFA Cup op te volgen.
 • Teams zijn verplicht een reserve tenue of setje overgooiers bij zich te hebben. Het team dat als eerste staat genoemd op het wedstrijdschema heeft het recht in thuistenue te spelen. Hierin is geen discussie mogelijk. Het uitspelende team is verantwoordelijk voor het beschikken over een geldig uit-tenue. Het niet kunnen voltooien van deze taak wordt gezien als het niet reglementair aantreden op het veld.

SAMENSTELLING VAN HET TEAM

 • Kom met jouw best mogelijke samenstelling.
 • Verschillende nationaliteiten in jouw team zijn toegestaan.
 • Profspelers in jouw team zijn toegestaan.
 • Er dient een spelerslijst van minimaal 15 en maximaal 17 spelers ingediend te worden op woensdag 22 juni 2022 voor 22:00 uur.
 • De 17-koppigespelerslijst is bindend voor het hele toernooi. Tijdens het toernooi worden teams steekproefsgewijs gecontroleerd.
 • Tijdens het toernooi mogen geen spelers van het ene team in het andere team spelen.
 • Alle spelers krijgen voorafgaande aan het toernooi een polsbandje. Deze moet verplicht het hele toernooi gedragen worden.
  * Spelers zonder polsbandje mogen niet voetballen! (hierop word gecontroleerd door de scheidsrechters).

CONTROLE STEEKPROEFGEWIJS

 • Bij enige twijfel over speelgerechtigheid van een speler dan zal de desbetreffende coach(es) geïnformeerd worden hierover. Uiteindelijk heeft het bestuur het laatste woord en beslissen zij of een speler mag deelnemen aan het toernooi. Klachten over spelerslijsten voor, tijdens en/of na het toernooi worden niet in behandeling genomen. Indien tijdens een controle (steekproefsgewijs) blijkt dat er toch gefraudeerd is op wat voor wijze dan ook dan riskeert men dat het
  bestuur kan overgaan op automatische diskwalificatie van het desbetreffende team.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om teams, zowel voorafgaand aan- als tijdens het toernooi, uit te sluiten.

TOERNOOIZAKEN

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de AFA Cup.
 • Uitslagen, Rangen en Standen zijn te volgen via de Mobile Website: https://afacup.trone.dev
 • Alle teams worden evenredig verdeeld in poules zodat teams hetzelfde aantal wedstrijden spelen. De organisatie heeft te allen tijde de mogelijkheid
  om de poules te wijzigen.
 • Elk team dient zich 30 minuten voor aanvang van de eerste poule wedstrijd te melden bij de toernooicommissie.
 • De aanvangstijden van alle wedstrijden staan vast en hier word niet vanaf geweken.
 • Wanneer een team (5) minuten na aanvangstijd nog niet reglementair op het veld staat, komt dit team met 1-0 achter te staan.
 • Wanneer een team (10) minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet reglementair op het veld staat, komt dit team met 2-0 achter te staan.
 • Wanneer een team (15) minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet reglementair op het veld staat, verliest dit team automatisch de wedstrijd met 3-0.
  * De wedstrijd wordt dan ook niet meer gespeeld of overgespeeld.
 • Het missen van één of meer wedstrijden zonder aanvaardbaar excuus kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Alle resultaten tegen een gediskwalificeerd team of een tussentijds teruggetrokken team behaald, worden nietig verklaard en derhalve niet in de eindstand opgenomen. De toernooicommissie is gerechtigd om van bovenstaand reglementen af te wijken, wanneer een andere oplossing rechtvaardiger blijkt voor het gedupeerde team.

WEDSTRIJDEN

 • De duur van de wedstrijden tijdens het gehele toernooi bedraagt 1 x 20 minuten.
 • Er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft gewissel.
 • Alle tenues moeten voorzien zijn van rugnummer (geen rugnummers betekend, geen deelname in de individuele prijzen).
 • Alle spelers zijn voorzien van een polsbandje (inclusief naam). Geen polsbandje betekend dus niet speelgerechtigd!
 • Tijdens het toernooi wordt gewerkt met een centrale tijdswaarneming. Deze is bindend zodat wedstrijden niet uitlopen. Als uitzondering hierop geldt dat de scheidsrechters ervoor mogen kiezen om de wedstrijden door te laten lopen indien het spel tijdens een wedstrijd voor langere tijd heeft stil gelegen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de scheidsrechters.
 • Voor de wedstrijden wordt niet getost. Het eerstgenoemde team mag aftrappen en het andere team heeft de doelkeuze.
 • Wanneer de scheidsrechter besluit dat de wedstrijdkleding van beide partijen teveel op elkaar lijkt, dan is het elftal dat als tweede in het wedstrijdprogramma wordt genoemd, verplicht van kleding te wisselen en/of een setje overgooiers te gebruiken.
 • Tijdens het toernooi mag tijdens elke wedstrijd doorlopend gewisseld worden. De wissels moeten wel bij de scheidsrechter aangevraagd worden.

FAIR PLAY

 • Tijdens de AFA Cup wordt veel waarde gehecht aan fair play en respect voor elkaar. De toernooicommissie gaat er dan ook vanuit dat het bestraffen van teams overbodig zal zijn. We zijn ervan overtuigd dat alle teams de beslissingen van de scheidsrechters accepteren.
 • Om het fair play reglement te hanteren doet de toernooicommissie een beroep op alle coaches en aanvoerders om spelers, die zich niet aan de spelregels wensen te houden of onsportief gedrag vertonen, uit te sluiten voor de restant van het toernooi.
 • Wanneer tijdens het toernooi sprake is van wangedrag richting scheidsrechters, buitensporige overtredingen en/of onsportief gedrag, dan zal daar hard tegen worden opgetreden en kan diskwalificatie een gevolg zijn!
 • Wanneer een speler een gele kaart ontvangt, dan is hier een tijdstraf van 5 minuten aan gekoppeld.
 • Wanneer een speler tijdens het toernooi een tweede gele kaart ontvangt, dan zal hij voor de daaropvolgende wedstrijd geschorst worden.
 • Wanneer een speler een derde gele kaart ontvangt, dan wordt hij direct voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.
 • Ontvangt een speler een rode kaart (direct rood of twee keer geel in één wedstrijd), dan wordt hij ook direct voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten.

PUNTENTELLING & RANGSCHIKKING

 • De puntentelling tijdens de poulewedstrijden is als volgt, namelijk drie punten voor een overwinning, 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij een nederlaag.
 • De nummers 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de finalewedstrijden. In totaal plaatsen 16 teams zich voor deze finalewedstrijden. Indien hier onvoldoende teams beschikbaar voor zijn, dan wordt dit aangevuld met de beste nummers 3 totdat het aantal van 16 teams bereikt is.
 • Rangschikking Poule:
  a>
  Meest behaalde punten
  b>
  Beste doelsaldo
  c>
  meest gescoorde doelpunten
  * Is er op basis van bovenstaande regels nog steeds een gelijke stand, dan geldt:
  d>
  het onderlinge resultaat.
  * Bij gelijke stand een strafschoppenserie!
 • De strafschopbepalingen gelden ook als er bij de kruisfinales na de reguliere speeltijd geen beslissing is gevallen. Er wordt dus niet verlengd!

PRIJZENPAKKET

 • Het prijzenpakket tijdens de AFA Cup bestaat uit prijzen voor de teams en individuele prijzen. In totaal zijn er geldprijzen voor de drie hoogst eindigende teams.
  Het prijzenpakket bestaat uit een trofee, medailles én een gfeldbedrag, te weten;
  1e Plaats = € 1500,00
  2e Plaats =   € 750,00
  3e Plaats =   € 500,00
  4e Plaats =   € 250,00

 • De winnaar van de Fair Play Award (sportiviteitsprijs) ontvangt automatisch een luxe trofee in de vorm van een kampioensschaal.
 • De Topscoorder (individuele prijs) van het toernooi ontvangt automatisch een luxe trofee in de vorm van een Gouden Schoen.

WISSELBEKER

 • De winnaar van de AFA Cup ontvangt een wisselbeker (de Challengers Cup). De wisselbeker blijft op de club, dus maak zoveel mogelijk foto's met je team.
 • Deze wisselbeker blijft te allen tijde in eigendom van de toernooicommissie. Indien een team de wisselbeker drie jaar achtereenvolgens wint óf in totaal vijf keer wint, dan wordt de wisselbeker eigendom van dit team.
 • De naam van de winnaar van de AFA Cup wordt, voor de volgende editie van het toernooi, door de toernooicommissie op de voet van de wisselbeker bijgezet.
  Indien de toernooicommissie hier niet tijdig voor kan zorgen, dan wordt ervoor gezorgd dat dit zo spoedig mogelijk gebeurd.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 • De toernooicommissie heeft ten alle tijden de mogelijkheid het toernooi te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte weersomstandigheden.
  De AFA Cup aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m. afgelasting van (een deel van) het toernooi.
 • De beslissingen van de scheidsrechters en/of toernooicommissie zijn bindend. Deze beslissingen dienen geaccepteerd te worden en protest tegen beslissingen is niet mogelijk. In elke situatie waarin dit toernooireglement niet voorziet is de beslissing van de toernooicommissie bindend.


MEDEDELINGEN

 • Let Op! Organisatie zal keihard optreden tegen teams als het gaat om frauderen m.b.t. de spelerslijsten. Wij willen problemen rondom dit punt gewoonweg voorkomen, heel simpel. Teams die hier geen gehoor aan geven, zullen meteen voorafgaand aan het toernooi worden gediskwalificeerd. Inschrijfgelden zullen
  ook niet geretourneerd worden, dus blijf ten alle tijden sportief en eerlijk tegenover de organisatie en tegenover alle andere deelnemende teams. Teams die gediskwalificeerd zijn en/of worden zijn voor de volgende editie uitgesloten!
 • Spelerslijsten worden opgeslagen in de AFA Cup databestand en zodoende worden spelers aan een team gekoppeld.
 • Na de AFA Cup zal er uitvoerig geëvalueerd worden met de coaches, hierin wordt besproken hoe de samenwerking met alle betrokken coaches en spelers is ervaren en kunnen de coaches eventueel met suggesties en of tips komen voor de aankomende edities. Indien de samenwerking naar tevredenheid is verlopen zullen deze coaches aanblijven voor de editie 2019.
 • Tijdens onregelmatigheden op het veld zijn de coaches en organisatie van de AFA Cup de enige aangewezen personen die het veld mogen betreden om dit probleem aan te pakken. De organisatie is de enige partij die tot een besluit kan komen om deze teams te straffen en misschien wel te diskwalificeren. Onderhandelen over dit besluit is uitgesloten. Als coach ben je verantwoordelijk voor het gedrag van al je spelers zowel binnen als buiten het veld.
 • De Scheidsrechters en grensrechters zijn altijd een belangrijke schakel op welk toernooi of wedstrijd dan ook. Op dit toernooi zal dat niet anders zijn want zonder deze personen kunnen we geen wedstrijden spelen op correcte en vriendschappelijke wijze. De organisatie van de AFA Cup heeft dan ook duidelijke afspraken gemaakt omtrent de scheidsrechters en grensrechters. Onregelmatigheden van welke aard dan ook tegen de scheidsrechters zijn ten alle tijden verboden. De scheidsrechters kunnen en hebben het recht om spelers direct uit het veld te sturen of zelfs in samenspraak met de organisatie te verbannen uit het toernooi. Bij fraude of eventuele onregelmatigheden kan de organisatie AFA Cup een team of speler direct uit het toernooi zetten, ongeacht de stand van zaken!
 • De Organisatie is zowel voorafgaand als tijdens het toernooi telefonisch (of via Whatsapp) te bereiken. Heb je dus vragen en/of opmerkingen laat het ons dan (tijdig) weten.
 • Ten alle tijden dienen de instructies, gegeven door de medewerkers van de AFA Cup opgevolgd te worden. Ook wordt er geacht respectvol om te gaan met alle medewerkers van de AFA Cup.
 • Iedereen wordt verzocht om respectvol om te gaan met het prachtige sportpark Zegersloot van sportvereniging A.R.C. Ruim dus je rommel op en parkeer auto’s, fietsen en brommers in de daarvoor bestemde plekken. Ook verzoeken we de teams om de kleedkamers netjes achter te laten. Wij vragen van elk team €25 borg voor het gebruiken van de kleedruimtes. Men dient de kleedruimtes netjes achter te laten, gebeurd dit niet dan ben je je borg van €25 dus kwijt!
 • Alleen spelers van de teams die op dat moment bezig zijn met hun wedstrijd mogen het veld betreden. De bezoekers verzoeken we om achter de hekken en reclameborden te blijven (dus ook de teams die niet spelen blijven achter de reclameborden).
 • Indien schade wordt toegebracht aan de eigendommen van sportvereniging A.R.C. of van de AFA Cup? Dan wordt de schade verhaald op de dader(s). Ook wordt, net zoals bij diefstal, geweld, discriminatie en/of seksuele intimidatie aangifte gedaan bij de politie.
 • Laat nooit waardevolle goederen achter. De organisatie van de AFA Cup en Vereniging A.R.C. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor geleden verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. We raden aan om waardevolle spullen zoals; sieraden zoveel mogelijk thuis te laten en ook is het verstandig om niet al te veel cash bij je te dragen. Laat desnoods een vertrouwenspersoon op de waardevolle spullen passen.
 • Drugsbezit en/of drugsgebruik zijn in en rondom het sportcomplex niet toegestaan. Dit is een regel algemeen en geldt voor iedereen. Indien dit toch wordt gevonden en/of gebruikt dan heeft de organisatie het recht om desbetreffende persoon, speler(s) dan wel team(s) te diskwalificeren of van het complex te verwijderen.
 • Alcoholbezit en alcoholgebruik is in en rondom het sportcomplex niet toegestaan. Dit is een regel algemeen en geldt voor iedereen. Indien dit toch wordt gevonden en/of gebruikt dan heeft de organisatie het recht om desbetreffende persoon, speler(s) dan wel team(s) te diskwalificeren of van het complex te verwijderen.
 • Uitzondering: Wanneer het toernooi met een goed einde is afgerond, dan vind de organisatie en de toernooicommissie het zeker niet erg als er dan alcoholisch dranken worden genuttigd. Alcoholische dranken kunnen ten alle tijden in de kantine gekocht worden. (meenemen van alcoholische dranken is ten alle tijden verboden).
 • Neem deze huisreglementen goed door met de spelers van je team want het is heel belangrijk dat iedereen op de hoogte is wat er van jou en je team verwacht wordt door de organisatie van de AFA Cup.